Vinařská naučná stezka Hroznové kozy

Vrbovecká naučná stezka je věnována Hroznové koze – dávné mýtické vládkyni vinorodé jižní Moravy, která pečuje o zdárný růst vinné révy, dbá na kvalitu vína, odměňuje pracovité vinaře a trestá lenochy, lumpy a nepoctivce. Na informačních panelech naleznete informace o zvycích i pověstech, které se váží k jednotlivým ročním obdobím a především práci, kterou je potřeba udělat v průběhu roku ve vinici či sklepě. Vydáte-li se po její trase poznáte také vinohrady i sklepní ulice v okolí Vrbovce. Trasa dlouhá 5,5 km je vedena částečně nezpevněnými cestami a je na ní umístěno 6 informačních tabulí. Postupně dorazíte k malému vinohradnickému altánu sloužícímu také jako rozhledna, ke starému kládovému lisu a k Poctě sv. Urbanu. U každé z těchto zastávek je zbudováno malé posezení. Stezka je vhodná pro pěší, za dobrého počasí i pro cyklisty a rodiny s dětskými kočárky. Každoročně první dubnovou sobotu zde probíhá slavnostní „Odemykání naučné stezky Hroznové kozy“.

mapa_stezka-hroznové-kozy

další informace o Naučné stezce Hroznové kozy